قوانین و حفظ حریم خصوصی

سایت تلوتی(Telewoti) با ثبت نام از افراد کارفرما و مجری اطلاعات شخصی و مهارت های فردی آن ها را برای ایجاد فرآیندکاری ثبت می کند که جمع آوری این اطلاعات با رضایت شخص و برای اقدامات کاری و تجاری است و استفاده دیگری از آن ها نخواهد شد.

مدیران سایت برای دسته بندی و بهره برداری در راستای سیاست های این وب سایت اطلاعات را مرور می کنند و صحت محتوای ثبت شده بر عهده خود شخص است ولی سیستم فنی سایت به گونه ای است که از این اطلاعات بر اساس تعهد خود حفاظت می کند.

چنانچه تغییری در اطلاعات ثبت توسط کاربران نیاز باشد این امکان از طریق پروفایل آن ها فراهم است و البته تغییرات اطلاعات ثابت نیاز به هماهنگی دارد.

مطالب ثبت شده توسط کاربران تا تداوم فعالیت سایت نگهداری می شود و با گذشت زمان در صورت نیاز به روزرسانی خواهد شد و در صورتی که به اطلاعات تکمیلی نیاز باشد به کاربران خبرداده خواهد شد.

به روزرسانی اطلاعات در طول دوره های زمانی با هدف برنامه ریزی بهتر انجام می شود و امنیت سیستم به گونه ای پیش بینی شده که تهدیدها و حمله های سایبری به اطلاعات سایت صدمه ای نخواهد زد.

همه اطلاعات ثبت شده برای اشخاص ثالت قابل مشاهده نیست و تنها آنچه مربوط به فرآیند تجاری و کاری هست برای آن ها قابل دسترسی و مطالعه خواهد بود و این موضوع به کیفیت در کار و شناخت کارفرما و مجری و سایر خدمات گیرندگان خواهد شد.

اطلاعات هیچ کاربری در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار نمی گیرد و تنها با حکم قضایی و با توجه به شرایط خاص موضوع اطلاعات به دستگاه متقاضی داده می شود.

در شرایط خاص و بنا به درخواست کاربران امکان حذف برخی از اطلاعات فرم ثبت نامی قابل حذف خواهد بود که تشخیص این موضوع بر عهده مدیریت سایت است تا اینکه کاربر از امنیت و موقعیت بحرانی جدا شود.

اطلاعات، ایده ها و مطالب پروژه ها در سایت محفظ می ماند و مجریان پروژه مثل مدیریت سایت باید در حفظ اطلاعات، اسرار و ایده های کارفرما کوشا باشند که تخلف از این موضوع موجب پیگرد قانونی خواهد داشت.

ضمنا افراد بالای 15 سال قادر به ثبت اطلاعات خود خواهند بود و خدمات این بستر اینترنتی برای سایر گروه های سنی مجاز نیست.

تجدید نظرشده درتاریخ 26 آبانماه 1399