پشتیبانی و خدمات IT

رشد و نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی حوزه‌های کسب و کار موجب شده است که محیط های کسب و کار نیاز مبرم در زمینه پشتیبانی نرم افزارها، کامپیوتر و شبکه، نصب و راه اندازی انواع تجهیزات شبکه و سرویس‌های مرتبط با آن احساس کنند.

زیر دسته ای وجود ندارد