امنیت سایبری و محافظت از داده ها

امنیت سایبری شامل اقداماتی عملی است برای محافظت از اطلاعات، شبکه و داده ها در مقابل تهدیدات داخلی ویا خارجی است. متخصصان امنیت سایبری از شبکه، سرورها و سرویس ها، اینترانت و سیستم های کامپیوتری محافظت می کنند.

زیر دسته ای وجود ندارد